AUTOŠKOLA Martina Zukalová


Výcvik v řízení motorových vozidel skupiny B

Výcvikové vozidlo zn. Dacia SANDERO a Nissan Micra s automatickou převodovkou.

INFO pro žadatele výcviku vozidlem s automatickou převodovkou:

Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky.- viz zák. 361/2000 Sb.

Držitel oprávnění pro sk. B s omezením na řízení vozidel s automatickou převodovkou může požádat o doplňující výcvik pro získání oprávnění pro sk. B bez omezení.- viz zák. 247/2000 Sb.

Doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského oprávnění se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy.- viz zák. 247/2000 Sb.


Skupina B

Umožňuje:

  •  řízení motorových vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě     řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

    1. nepřevyšující 750 kg,

    2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo

    3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg,             jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

 

  •  řízení vozidel zařazených do skupiny AM (motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

    1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

    2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

    3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3     nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

 

  •  řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou

 

  •  řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A pro držitele, který dosáhl věku 21 let